Selvitys Partioaitan myöntämästä stipendistä

Selvitys Partioaitan myöntämästä stipendistä